Skip to main content

Smedhälsan – För en hållbar arbetsmiljö

Med ett helhetstänk från arbetsmiljö, hållbar hälsa och rehabilitering för företag, organisationer och verksamheter

Vi tar ett helhetsgrepp om arbetsmiljön tillsammans med dig som kund. Du som arbetsgivare får tillsammans med oss en partner inom områdena förebygga, främja, anpassa och utveckla.

Vi är experter på att stärka den mänskliga faktorn. Vi arbetar med beteendeförändring på individ, grupp och organisationsnivå. Hos oss möter du engagerade och nyfikna medarbetare som drivs av att stödja er inom arbetsmiljöområdet.

Digital Uppdragsdialog

Här kan du boka en digital uppdragsdialog där du närmare kan beskriva ditt behov för oss.

Utbildningar

Vi på Smedhälsan erbjuder under 2023 våra kunder i Eskilstuna och Strängäs både frukostföreläsningar som är kostnadsfria samt utbildningar till en kostnad. Utbildningarna går även att paketera som företagspecifika efter dialog med oss.
  • Frukostföreläsningar – Chef och Ledarrollen 2023
  • BAM – En utbildning för chefer och skyddsombud, som behöver veta vilka krav arbetsmiljölagen ställer på organisationen.
  • Skiftkörkort – Hur arbetstiden är planerad utgör en riskfaktor för arbetstagare framför allt för dig som arbetar skift, natt, har delade eller långa arbetspass.
  • Kränkande särbehandling – Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt.
  • Stress och återhämtning – Hälsa är ett samspel mellan olika faktorer och påverkas av våra levnadsvanor och vår livsstil.
  • Hälsoinspiratörer Företagsspecifik – Ta chansen och utbilda er personal till att bli hälsoinspiratörer för övriga kollegor.
  • HLR med hjärstartare – Skapa möjlighet för din personal att känna sig trygga inom området Hjärt och lungräddning, och faktiskt skapa möjligheter för att rädda liv.

Arbetsmiljö

Vi hjälper till att bygga upp en trivsam arbetsmiljö samt att uppfylla marknadskrav och myndighetsregler som ställs på verksamheten.

Friskvård

Behöver du hjälp med att komma igång? Vill du ha motivation till att förändra dina levnadsvanor? Vill du veta vilka riskfaktorer du har för kommande sjukdomar?

Hälsokontroller

En hälsokontroll syftar till att tidigt upptäcka ohälsa hos individen. Vi lägger särskilt fokus på arbetsmiljön med avsikt att kunna fånga påfrestande arbetsmiljöfaktorer.

Rehabiltering

Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering och medverkan vid anpassning av arbetsplats efter sjukdom eller olycksfall.

Vaccinationer

Vi utför vaccinationer efter företagets önskemål. Här listas bara några av de vanligaste, så hör gärna av er om ni är i behov av ytterligare behandlingar.

Vanliga frågor

Hur blir jag kund hos er?

Skicka ett mail till oss på info@smedhalsan.se eller ring 016-120020. Alla företag är välkomna att ansluta sig till oss. Det finns olika slags avtal och vi lyssnar noga på våra företagskunder så att det blir rätt sorts avtal.

Vi har inga anställda – går det att bli kund hos er då också?

Absolut! Vi bryr oss även om mindre företag och enmansföretag. Vi har anpassade hälsokontrollspaket som kan passa för er som inte har anställda och inte därmed har några lagliga krav på anslutning till Företagshälsovård. Utöver hälsokontroller kan ni nyttja vara resurser vid behov men betalar ingen årlig anslutningsavgift för personalen. Vi erbjuder också en förmånlig grupp-sjukvårdsförsäkring via SEB.

Måste man ha företagsvård?

Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Att ha ett avtal med Smedhälsan Företagshälsovård är en bra trygghet för dig som företagare. Vi har många olika yrkeskategorier för att ge dig ett hållbart företagande och för stöd i eventuella kriser.

Vi har anställda på flera orter. Kan man ändå vara ansluten till Smedhälsan Företagshälsovård?

Javisst! Vi har samarbetspartners på andra orter och kan säkerställa att personal arbetandes och/eller boendes på andra orter i Sverige kan få gå till en lokal Företagshälsa men genom vårt avtal.  Vi har även Mälarpraktiken i Strängnäs inom Smedhälsan-koncernen.

Kan man få sjukvård på Smedhälsan Företagshälsovård?

På Smedhälsan Företagshälsovård stödjer vi även företagen med viss arbetsrelaterad/arbetspåverkande sjukvårdsbedömning och lättare problem. Vi kan remittera vidare till den skattefinansierade vården. Även den tjänsten räknas som företagshälsovård.

Arbetsgivaren har ingen skyldighet att tillhandahålla traditionell sjukvård  och sjukvård kan betraktas som en förmån för den anställda.

Smedhälsan Företagshälsovård utför också vissa sjukvårdstjänster åt Försäkringsbolag.

Vi rekommenderar våra kundanställda i Eskilstuna att lista sig på Vårdcentralen Smeden. www.vardcentralensmeden.se . Vårdcentralen erbjuder både fysiska och digitala besök. Vårdcentralen har ett nära samarbete med DOKTOR24.se och erbjuder därmed även digitala läkarbesök utanför ordinarie öppettider. Region Sörmlands patienttaxa gäller.

Vad är företagshälsovård?

Företagshälsovården (ibland kallad Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Arbetsgivare skall på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa.

På en del arbetsplatser finns det en egen intern företagshälsa inbyggd i verksamheten men de flesta anlitar fristående företagshälsovårdsföretag. Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Hur mycket kostar företagshälsovård?

Företagshälsovården (ibland kallad Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Arbetsgivare skall på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa.

På en del arbetsplatser finns det en egen intern företagshälsa inbyggd i verksamheten men de flesta anlitar fristående företagshälsovårdsföretag. Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna och Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.