Skip to main content

Hälsokontroller

Vi hjälper verksamheter med deras hälsokontroller

En hälsokontroll syftar till att tidigt upptäcka ohälsa hos individen. Vi lägger särskilt fokus på arbetsmiljön med avsikt att kunna fånga påfrestande arbetsmiljöfaktorer.

Vad erbjuder vi inom hälsokontroller?

  • Hälsoundersökning Allmän
  • Hälsoprofilbedömningar
  • Yrkesinriktade kontroller
  • Lagstadgade kontroller
  • Nyanställningsundersökningar
  • Friskintyg

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna, Västerås, Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.