Skip to main content

Om oss

Smedhälsan – Est. 1967 Eskilstuna

I en nära dialog men våra kunder säkerställer vi att du får rätt stöd och rätt tjänst levererad utifrån just ditt behov. Vi ger dig ett professionellt bemötande och tar hand om dig och dina anställda.

  • Vi bidrar till hälsosamma och välmående arbetsplatser
  • Vi gör det lilla extra för att lösa uppdraget
  • Vi lär känna våra kunder
  • Vi bryr oss om våra kunder

Information om Smedhälsan

  • 45 stycken ägare
  • 300+ anslutna företag
  • 5000+ anställda i de anslutna företagen
  • Anslutna till Sveriges företagshälsor
  • Ingår i nätverket riksnära företagshälsor
  • ISO-certifierade 9001

Smedhälsan levererar företagshälsovård till privat och offentlig sektor för att bidra till friskare anställda och välmående verksamheter.

Föreningen Smedhälsan bildades 1967 med syfte att ge företagshälsovård lokalt i Eskilstuna. Idag ingår Smedhälsan Företagshälsovård i en bolagskoncern, Smedhälsan Holding AB. Läs mer om koncernen Smedhälsan Holding AB

Ägare är 45 av våra lokala kundföretag. Idag har vi över 300 anslutna företag. Vi har alla typer av företag som kunder; allt från enmansföretag till större koncernen, både tjänstemän och kollektivanställda.

Vår affärsidé är att medverka i företagens arbetsmiljöarbete och verka för den bästa hälsan hos personalen. Vi ska tillgodose kundernas behov av företagshälsovård och tillhandahålla service och tjänster i enlighet med överenskomna specifikationer och avtal.

Smedhälsans mål är att de anställda ska må bra och att företagen därigenom blir attraktiva, effektiva och hållbara organisationer. Vi strävar efter att följa utvecklingen inom området för att kunna delge kunderna vunna erfarenheter i syfte att utveckla deras verksamheter.

Smedhälsan är medlem i branschorganisationen Sveriges företagshälsor och vi är ISO-certifierad enligt ISO 9001-standarden.

Smedhälsan Företagshälsovård finns i centrala Eskilstuna, Björksgatan 8. Kostnadsfria parkeringsplatser finns i anslutning till byggnaden.

016-12 00 20 info@smedhalsan.se

Mälarpraktiken är ett systerföretag till Smedhälsan Företagshälsovård i Eskilstuna och erbjuder Företagshälsovård på Trädgårdsgatan 25 i Strängnäs.

0152-181 80 malarpraktiken@smedhalsan.se

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna och Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.