Skip to main content

Rehabilitering

Rehabilitering

Hos oss får du som arbetsgivare stöd i rehabiliteringsplaneringen för din medarbetare. Vi börjar ofta med ett kartläggningssamtal för att få en förståelse för medarbetarens situation.

Rehabilitering kan vara

  • Frisk och sjukanmälan för att tidigt upptäcka ohälsa och agera förebyggande
  • Kartläggningssamtal för att få djupare insikt och kunna stödja medarbetaren
  • Dialog kring och införande av förstadagsintyg
  • Stöd och planering vid rehabilitering för din medarbetare
  • Arbetsförmågebedömning för att komma vidare med arbetsinriktad rehabilitering

Kontakta oss på:

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna och Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.