Skip to main content

Hälsokontroller

Vi hjälper er med era hälsokontroller

En hälsokontroll syftar till att tidigt upptäcka ohälsa hos individen. Vi lägger särskilt fokus på arbetsmiljön med avsikt att kunna fånga påfrestande arbetsmiljöfaktorer.

Hälsoundersökning i arbetslivet ger en ökad insikt kring hur individen mår i organisationen. Det är ett användbart verktyg för att kunna arbeta förebyggande och målinriktat inom företaget och ger samtidigt utrymme för att stärka de individer i personalgruppen som har behov av insatser på individ nivå.

Hör gärna av dig om du har frågor kring hälsoundersökning i arbetslivet, vi har märkt att många av våra kunder uppskattar den här tjänsten.

Detta kan vi hjälpa er med:

  • Hälsokontroller i arbetslivet
  • Hälsoundersökning Allmän
  • Hälsoprofilbedömningar
  • Yrkesinriktade kontroller
  • Lagstadgade kontroller
  • Nyanställningsundersökningar
  • Friskintyg

Kontakta oss på:

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna och Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.